Regulamin

ZASADY I REGULAMIN INDYWIDUALNEGO PRZEJAZDU ROWEROWEGO ŁOSSOD ULTRA 2024

TERMIN I MIEJSCE

1. Maraton rowerowy Łossod Ultra 2024 zwany dalej maratonem poprowadzony jest przez najpiękniejsze fragmenty Beskidu Sądeckiego, Pieniny oraz przygraniczne pasma w Słowacji.

2. Maraton odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2024 roku i będzie rozgrywany w dwóch katagoriach, na osobnych trasach i dystansach:

– Łossod MTB

– Łossod Gravel

3. Start maratonu na dystansie MTB planowany jest na 15 czerwca o godz. 7.00

Start maratonu na dystansie Gravel planowany jest 15 czerwca o godz. 7.15

Start obu kategorii może odbyć się z podziałem na grupy. Decyzja o sposobie przeprowadzenia startu zostanie podana przez Organizatora w komunikacie startowym.

4. Maraton odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania maratonu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, z powodu innych sytuacji uznawanych za działanie „siły wyższej” lub z powodu niskiej frekwencji uczestników.

5. Limit czasowy dla wszystkich uczestników i obu kategorii wynosi 60 godzin i liczony jest od momentu startu maratonu (start wspólny) lub startu zawodnika (start w grupie). Czas przejazdu liczony jest od startu do momentu przekroczenia przez uczestnika linii mety.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Maraton w kategorii MTB przeznaczony jest dla doświadczonych amatorów górskiej turystyki rowerowej, o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym, i umiejętnościach pozwalających na pokonanie odcinków trudnych techniczne jak np. korzeni, odcinków kamienistych, progów skalnych, błota oraz stromych zjazdów.

Zalecane jest doświadczenie w długodystansowej jeździe rowerem, w warunkach szlaków górskich.

2. Maraton w kategorii Gravel przeznaczony jest dla doświadczonych amatorów górskiej turystyki rowerowej, o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym, i umiejętnościach pozwalających na pokonanie szybkich, stromych odcinków zjazdowych, po mocno zniszczonej, asfaltowej lub gruntowej nawierzchni, z luźnymi kamieniami, żwirem i niebezpiecznymi, poprzecznymi odwodnieniami dróg.

3. Organizator odradza jazdę nocną, lub w innych warunkach ograniczających widoczność i bezpieczeństwo, jeśli jednak uczestnik decyduję się na taką jazdę, wymagane jest posiadanie odpowiedniego oświetlenia przedniego i tylnego.

4. Prawo do startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat.

5. Udział w maratonie jest dobrowolny a uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

6. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu wyścigu nie jest pod wpływem środków zakazanych z listy Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Światowej Agencji Antydopingowej.

7. Uczestnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania maratonu.

8. Zakazana jest forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w maratonie, dotycząca np. dowozu na trasę posiłków lub odzieży na zmianę.

9. Start możliwy jest wyłącznie na rowerach napędzanych siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.

10. Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich. Trasa maratonu planowana jest z założeniem unikania wzmożonego ruchu drogowego ale konieczne odcinki „łącznikowe”, uczestnicy pokonują w całkowicie otwartym ruchu, gdzie należy zachować wzmożoną ostrożność.

11. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez siebie spowodowane. Organizator maratonu rekomenduje posiadanie indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz krótkoterminowego ubezpieczenia turystycznego ( górskiego) obowiązującego na terytorium Słowacji.

12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie.

START , META ORAZ TRASA MARATONU

1. Start o meta maratonu planowane są w miejscowości Złockie ( gmina Muszyna) na terenie ośrodka Activia.

2. Uczestnicy zobowiązują się do pokonania udostępnionej w pliku .gpx trasy .

3. Dozwolone jest opuszczenie trasy (np. na nocleg, zakupy, posiłek), pod warunkiem powrotu w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

4. Wszyscy uczestnicy maratonu zobowiązani są do jazdy w kaskach.

5. Niedozwolone jest pozostawianie na trasie jakichkolwiek śmieci, niszczenie przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt. Udowodnione przypadki wyrzucania śmieci na trasie poza miejscami do tego przeznaczonymi będą skutkowały dyskwalifikacją.

6. Trasa maratonu prowadzi fragmentami po pieszych szlakach górskich ( kategoria MTB), gdzie każdy z uczestników zobowiązuję się do zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do pieszych i innych rowerzystów.

POMIAR CZASU

1. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS, dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie, przez cały czas trwania maratonu.

2. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową maratonu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.

3. Każdy uczestnik będzie mieć możliwość pobrania trasy w formacie pliku .gpx, który można będzie wgrać na urządzenie nawigujące. Plik .gpx z ostateczną wersją trasy zostanie udostępniony w komunikacie startowym.

4. Posiadanie przy sobie nadajnika GPS jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania uczestnika.

5. Posiadanie numeru startowego jest wskazane.

6. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS bezpośrednio po przekroczeniu linii mety, lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres Organizatora w przypadku decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed linią mety.

7. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez Organizatora opłatą w wysokości 600 zł.

ZAPISY I PŁATNOŚCI

1. Zapisy na ultramaraton Łossod 2024 będą prowadzone na stronie dostartu.pl. Na stronie internetowej https://www.lossodultra.pl, w zakładce „Zapisz się”,umieszczony będzie bezpośredni link do zapisów.

2. Limit miejsc w maratonie wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników.

3. Do 31 stycznia 2024 opłata startowa wynosi 320 zł.

Od 1 lutego do 31.05.2024 opłata startowa wyniesie 390 zł.

Do uczestników poprzednich edycji Łossodu, zostaną wysłane kody promocyjne z niższą opłatą startową.

4. Zapisy będą trwały do dnia 31.05.2024.

5. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w maratonie do dnia 15.04.2024 roku (nie wymagane jest podanie przyczyny rezygnacji), opłata startowa podlega zwrotowi w 100%. W przypadku rezygnacji do dnia 15.05.2024 opłata startowa podlega zwrotowi w 50%. Pisemną rezygnację należy zgłaszać pod adresem email: sebastian.opala@lossodultra.pl.

6. W przypadku nieodbycia się zawodów (np. z powodu działania siły wyższej lub zbyt niskiej frekwencji uczestników) Organizator zwróci zawodnikom 100% opłaty startowej.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Pakiet startowy zawiera:

ślad trasy w postaci pliku gpx do użycia we własnym urządzeniu nawigacyjnym,

tracker do śledzenia GPS z możliwością podglądu na żywo (online),

– stylowy element Łossodowej garderoby

– najlepszą, świeżo paloną kawę ziarnistą od olsema.pl

numer startowy,

możliwość przekazania Organizatorowi na starcie depozytu, do odbioru na mecie

– posiłek regeneracyjny na mecie oraz wstęp na „before party” w przeddzień startu zawodów

2. Pakiet startowy będzie do odbioru przed startem 14 czerwca lub na mecie.

3. Przewidziane są również nagrody dla uczestników, którzy pokonają trasę maratonu w najkrótszym czasie. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody w limicie czasu otrzymają pamiątkowy medal.

ZASADY KLASYFIKACJI

1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą nadajnika GPS, otrzymanego przez uczestnika w ramach pakietu startowego.

2. Miejsca w klasyfikacji generalnej ustalane są na podstawie czasu przejazdu trasy wyznaczonej przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, wszelkie zmiany będą publikowane na stronie https://lossodultra.pl.

ORGANIZATOR

Sebastian Opala.

Tel.:507 396 642

e-mail: sebastian.opala@lossodultra.pl